Background

Om dagen

Välkommen till en heldag där vi vill vi inspirera HR och ledare att förbättra förutsättningarna för sina medarbetare att skapa goda resultat om och om igen. Med ett hållbart ledarskap fylls medarbetarnas kompetens och energidepåer löpande och förmågan att hantera osäkerhet och förändring stärks.

Under ledning av vår moderator Ami Hemviken får vi ta del av spännande forskning, praktiska tips, mycket inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte för att utveckla det hållbara ledarskapet på våra arbetsplatser. Vi kommer ta hjälp av hjärnforskningen för att lära oss att förebygga stress, och diskutera vad som utgör en sund och effektiv digital arbetsmiljö. Vi kommer inspireras av modigt och målmedvetet friskvårdsarbete och få ta del av exempel på empatiskt ledarskap och dess goda effekter.

Gemensamt för våra talare under dagen är att alla strävar efter att skapa arbetsplatser som stärker både individer och organisationer att prestera bättre - om och om igen.

 • Förmiddag
  • 08.15-09.00

   Registrering med kaffe och smörgås

  • 09.00-09.05

   Välkommen


   Läs mer »

   Edge HR hälsar välkommen!

  • 09.05-09.30

   Förutsättningar för ett hållbart ledarskap - från nöjdhet till engagemang

   Talare: Ami Hemviken, moderator
   Läs mer »

   Förutsättningar för hållbart ledarskap – från nöjdhet till engagemang. Ami Hemviken inleder dagen med att tala om hur man kan skapa förutsättningar för ett hållbart ledarskap. Hur skapas egentligen engagemang på arbetsplatser? Samt vikten av en öppen kommunikation och en tillåtande, trygg och utmanande atmosfär.

   Talare:
   Ami Hemviken, moderator

  • 09.30-10.10

   Stress och hållbarhet

   Talare: Giorgio Grossi, docent i medicinsk psykologi och legitimerad psykoterapeut, Stressmottagningen
   Läs mer »

   Arbetslivet är inte bara allt mer gränslöst, det kräver dessutom att vi ska klara av att hantera ständiga förändringar och ovisshet. Från många källor – frågeformulär, offentlig statistik och privata samtal – hör vi att många upplever sig stressade.

   Hur märks denna stress i oss, fysiologiskt, känslomässigt och beteendemässigt? Och vad, om något kan vi göra? Stressmottagningens forskningsansvarige Giorgio Grossi vägleder oss genom vad stress är och vad vi kan göra för att bli hållbara i vår samtid.

   Talare:
   Giorgio Grossi, docent i medicinsk psykologi och legitimerad psykoterapeut, Stressmottagningen

  • 10.10-10.30

   Går det att lagstifta fram goda arbetsplatser?

   Talare: Ann-Katrine Roth, konsult
   Läs mer »

   Under det senaste året har lagstiftning skärpts för att stärka den psykosociala arbetsmiljön och för att främja mångfald och likabehandling. Ann-Katrin Roth; berättar om lagstiftningens effekter, och vad som är aktuellt och under utveckling inom området. Från rollen som arbetsmiljö- och likabehandlingskonsult har hon både spännande och skrämmande exempel med sig.

   Talare:
   Ann-Katrine Roth, konsult

    

  • 10.30-10.50

   Kaffepaus


   Läs mer »

   Drick en kopp kaffe, ät något gott och mingla.

  • 10.50-11.40

   Instinkt eller insikt – Bättre resultat genom det empatiska ledarskapet

   Talare: Gerhard Bley, vd, O. Kavli AB
   Läs mer »

   Gerhard kommer att berätta om hur man som ledare kan utveckla ett empatiskt ledarskap genom självinsikt och en balanserad tillvaro. Gerhard redogör också för hans arbete på O. Kavli AB med att introducera ett empatiskt ledarskap i företaget. Mer empati, medkänsla, närhet, personlig utveckling och en hållbar syn på livet, ger oss mer framgångsrika företag, nöjdare medarbetare och lyckligare människor. Ett empatiskt ledarskap, menar Gerhard, är också vägen att motverka den ökade sjukskrivningsfrekvensen på grund av stress och depression.

   Det empatiska ledarskapet ska ses som en strävan, en vision, för Kavlis sätt att se på ledarskap och medarbetare. Det är inte något som kan implementeras som ett verktyg eller produkt, utan det handlar mer om ett synsätt och en tydlig riktning hur vi vill att våra ledare och medarbetare ska verka, uppträda och kommunicera.

   Talare:
   Gerhard Bley, vd, O. Kavli AB

  • 11.40 – 12.20

   Med uppdraget i fokus – en modell för ökat självledarskap

   Talare: Kristina Vallin, ledarutvecklare, Capacitet
   Läs mer »

   Tydliga förväntningar, återkoppling och återhämtning är alla nycklar för såväl prestationsförmågan som förmågan att må bra i dagens intensiva och informationsrika samhälle. För att hålla över tid så krävs tydlighet kring uppdrag och förväntningar samt kunskap om den viktiga återhämtningen. Dessa är redskap som alla medarbetare, inte bara chefer, behöver – för att kunna leda sig själva på ett hållbart sätt.

   Ledarutvecklaren Kristina Vallin kommer att dela med sig av en modell som hjälper medarbetare och chefer att definiera och tydliggöra sina uppdrag och de förväntningar som finns. Kristina bjuder också på några andra praktiska och användbara verktyg som skapar ett ökat självledarskap för både chefer och medarbetare.

 • Eftermiddag
  • 12.20-13.20

   Lunch


   Läs mer »

   Njut av en god lunch tillsammans, i Lundqvist & Lindqvist restaurang.

  • 13.20-13.30

   After-lunch


   Läs mer »

   Välkomna tillbaka efter lunchen.

  • 13.30-14.15

   Ledarskap i det digitala kontoret

   Talare: Gustav Molnar, CEO, Diwo
   Läs mer »

   Gustav kommer att dela med sig av tips och erfarenheter från organisationer som framgångsrikt drivit igenom digital transformation genom att sätta ledarskap och beteenden i framsätet. De senaste årens teknikutveckling har lett till ett paradigmskifte i hur vi betraktar arbetsmiljön. För många bolag handlar det nu om att förändra sina arbetssätt för att överleva.

   Vi lever i en värld där disruptiv innovation är verklig och där människors förväntningar på arbetsplatsen har ökat markant i och med teknikutvecklingen i våra privata liv. Alltför många bolag sitter fast i traditionella arbetssätt kantade av stuprörsbeteenden och informationsöar vilket resulterar i stress, sjukskrivningar och bristande lojalitet. Vad det egentligen handlar om är ledarskap och engagemang, som har en direkt koppling till innovationskraft och produktivitet.

   Talare:
   Gustav Molnar, CEO, Diwo

  • 14.15 -15.00

   Styrkebaserat ledarskap

   Talare: Anna Mindelöf, Head of Talent management BNEW, Ericsson och Lotta Wallin, Leadership development specialist, RSA Scandinavia
   Läs mer »

   Ett styrkebaserat ledarskap handlar om att skifta fokus från att identifiera svagheter och utvecklingsområden till att få full utväxling på varje individs styrkor. Vad menas då med en styrka? Hur kan vi arbeta med att utveckla både våra egna och andras styrkor? Och vilka vinster leder det till?

   Anna Mindelöf och Lotta Wallin berättar om hur ett styrkebaserat ledarskap kan tillämpas och integreras i en verksamhet för att infria en verksamhets fulla potential.

   Talare:
   Anna Mindelöf, Head of Talent management BNEW på Ericsson och Lotta Wallin, Leadership development specialist, RSA Scandinavia

  • 15.00-15.20

   Kaffepaus


   Läs mer »

   Fyll på med kaffe, te och lite gott inför eftermiddagen.

  • 15.20-16.00

   Att bygga hållbara resultat för både företag och medarbetare

   Talare: Lena Nordin, Global HR Director, Björn Borg
   Läs mer »

   Hur kan man bygga en företagskultur där alla medarbetare får vara starka och ha förutsättningar som krävs för att vara sitt bästa jag? Där man presterar högt samtidigt som man mår bra och har en god balans mellan arbetet och resten av livet.

   Björn Borg har belönats för sitt hälsoarbete bland annat genom Healthy Business Awards och Chefsgalans pris för Hälsobefrämjande ledarskap och berättar om sin strategi för att bygga hållbara resultat – för både medarbetare och företag.

   Talare:
   Lena Nordin, Global HR Director, Björn Borg

    

  • 16.00-16.20

   Från ord till handling - nu kör vi!

   Talare: Ami Hemviken, moderator
   Läs mer »

   Från ord till handling, hur får man effekt och genomför.

   Talare:
   Ami Hemviken, moderator

  • 16.20-16.30

   Summering och avslut

   Talare: Ami Hemviken, moderator
   Läs mer »

   Dagen avslutas.

Talare

Pic

Ami Hemviken

Moderator

Pic

Anna Mindelöf

Head of Talent management BNEW, Ericsson

Styrkebaserat ledarskap

Pic

Ann-Katrine Roth

Jurist, konsult och författare, E(uro)QUALITY

Går det att lagstifta fram goda arbetsplatser?

Pic

Giorgio Grossi

Docent i medicinsk psykologi & legitimerad psykoterapeut

Stress och hållbarhet

Pic

Gerhard Bley

vd, O. Kavli AB

Det empatiska ledarskapet

Pic

Gustav Molnar

CEO, Diwo

Ledarskap i det digitala kontoret

Pic

Kristina Vallin

Ledarutvecklare, Capacitet

Självledarskap

Pic

Lena Nordin

Global HR Director, Björn Borg

Att bygga hållbara resultat

Pic

Lotta Wallin

Leadership development specialist, RSA Scandinavia

Styrkebaserat ledarskap

Boka din plats i dag!

Säkra din plats redan idag till höstens inspirerande seminarium!
I priset ingår frukost, förmiddags- och eftermiddagskaffe samt sittande lunch.

ERBJUDANDE - Gå 3 betala för 2!
*Ange kampanjkod 3 för 2 när du bokar.
Gäller endast på ordinarie pris 4 990 SEK, fram till och med den 28 september 2017

ERBJUDANDE! Gå 3 betala för 2!
Pris 4 990 kr per person exkl moms.
Gå 3 betala för 2!
4 990 kr Boka din biljett

Lokalen

Hållbart ledarskap kommer att genomföras på Lundqvist & Lindqvist Klara Strand i Stockholm